Stamford Bridge

Thành phố London
Câu lạc bộ
Địa chỉ Fulham Road
Sức chứa 41841
Mặt sân grass
Lịch thi đấu
Những trận gần nhất