keocoba.com

Chính sách bảo mật | Keocopa.com

Truy cập Website keocopa.com an toàn với chính sách bảo mật keocopa.com đảm bảo quyền lợi người dùng; cũng như các thông tin cá nhân khi tham khảo soi kèo bóng đá được bảo mật tốt nhất.

Chính sách bảo mật Keocopa.com

Lý do thu thập thông tin

Theo chính sách bảo mật keocopa.com thì Keocopa.com thu thập thông tin người dùng với mục đích bảo vệ quyền lợi và an ninh cho người dùng:

Thông tin cá nhân nào bị thu thập?

Chính sách bảo mật Keocopa.com

Thời gian dữ liệu tồn tại

Theo như chính sách bảo mật keocopa.com thì trường hợp bạn để lại bình luận nào thì nó sẽ được lưu trữ không thời hạn. Điều này sẽ giúp cho keocopa.com dễ nhận ra người dùng và chấp nhận các bình luận khác mà không cần qua kiểm duyệt.

Người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất cứ lúc nào.

Chính sách bảo mật Keocopa.com

Các quyền nào của bạn với dữ liệu của mình

Bạn có thể bình luận trên website và yêu cầu nhập tệp xuất dữ liệu cá nhân. Bạn cũng có thể yêu cầu web xóa dữ liệu cá nhân về bạn.

Keocopa.com sẽ giữ quyền thực hiện các thay đổi trong chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng keocopa.com. Tất cả thay đổi sẽ được cập nhật ngay tại web.

Exit mobile version